Essentia Centre Mèdic a Torroella de Montgrí

Especialitats mèdiques

Essentia Centre Mèdic

Dermatologia

Dr. Lluís Martinez Via (Col. 1582)

L’any 1979, va obtenir el títol d’Especialista en Dermatologia i Venereologia per la Universitat de Barcelona. Més recentment, el Dr. Lluís Martínez Via va obtenir el diploma de Suficiència Investigadora, que li va ser atorgat per la Universitat de Girona l’any 2011.
És membre de l’Acadèmia Espanyola de Dermatologia i Venereologia (AEDV) i de l’Acadèmia Europea de Dermatologia i Venereologia (EADV). Igualment, pertany al Col·legi Iberollatíamericà de Dermatologia i Venereologia (CILAD).
Dins de l’AEDV pertany al Grups de Dermatologia Estètica i Terapèutica i al de Dermatologia Quirúrgica, Làser i Oncologia Cutània del que en va ser cofundador el 1989.
Per més informació del Dr. Lluís Martinez Via: LINK: http://www.derma.cat/

Dermatologia clínica:
 • Malalties de la pell: acne, etc.
 • Malalties del cabell
 • Malalties de transmissió sexual
 • Tumors
 • Pigues
 • Peelings
 • Nafres varicoses
 • Esclerosi de varius
 • Dermatologia estètica
 • Envelliment de la pell: arrugues, taques, flaccidesa
 • Implants de hialurònic
 • Toxina botulínica (botox)
 • Trasplantaments de greix propi (per arrugues)

Essentia Centre Mèdic

GinecologiaEssentia Centre Mèdic

Medicina general

Gemma Oliu Isern (Número de col•legiada 3490)
 • Llicenciada en Medicina i Cirurgia per la Universitat Autònoma de Barcelona
 • Titulació Oficial de Metge Especialista en Medicina Familiar i Comunitaria
 • Postgrau de Medicina Subaquàtica i Hiperbàrica Laboral pel Departament de Fisiología de la Universitat de Santiago de Compostela.
Dra.Margarita Gutierrez
 • Universitat de Barcelona
 • Metge de medicina de Familia i Homeopata

Maria Josep Martí i Utset (Número de col·legiada 1967)

Metge especialista en Medicina de l’Educació Física i de l’esport i Osteopatia.
Medicina aeronàutica (Revisions mèdiques de Classe 1 i Classe 2)

Essentia Centre Mèdic

Osteopatia

Maria Josep Martí i Utset (Número de col·legiada 1967)

Metge especialista en Medicina de l’Educació Física i de l’esport i Osteopatia.
Medicina aeronàutica (Revisions mèdiques de Classe 1 i Classe 2)


Què és l’Osteopatia?

L’osteopatia és una disciplina que treballa sempre a favor i per la Salut. És com a tal complementària a la resta de disciplines sanitàries que treballen igualment per la salut, tant les de caràcter mèdic com les anomenades dins el grup de medicina alternativa. El seu treball és sempre a través de les mans de l’osteòpata amb qui estableix una estreta relació amb el cos, abordant l’estructura de l’organisme, ja sigui òssia, visceral, cranial o través dels fluids.

L’objectiu

L’objectiu de l’osteopatia és ajudar a restablir l’equilibri a nivell de l’organisme quan esdevé una malaltia o una lesió. Busca l’origen del desequilibri i treballa sobre l’estructura del cos, partint sempre del concepte de que l’organisme és ja una unitat on totes les seves parts es relacionen recíprocament sent per tant interdependents.

Osteopatia preventiva o curativa?

L’osteopatia pot treballar de forma preventiva ja que afavoreix una millor adaptació del cos davant del desequilibri constant al que està sotmès. Estem sota l’efecte inevitable de la gravetat, i el Tot del nostre organisme està obligat a posar en marxa mecanismes que el permetin mantenir-se de peu i funcionar. Existeixen tres pilars bàsics, el sistema múscul esquelètic que actua com palanques i força per mantenir-nos de peu, el sistema nerviós que a través de captors sensorials ubicats en diferents parts del cos asseguren que la nostra postura sigui ben adaptada, i el sistema vascular assegurant que la sang oxigenada i nutrida arribi a tot arreu. L’osteopatia és preventiva per que assegura que l’estructura estigui lliure, flexible i mòbil per que aquests tres pilars funcionin correctament, evitant així la lesió o malaltia.

L’osteopatia però és també curativa, en els casos on la disfunció, el desequilibri i la lesió han aparegut, ajudant a restablir llavors un millor equilibri, alliberant l’estructura de bloquejos o manca de mobilitat que no permeten als tres pilars, múscul esquelètic, nerviós i vascular treballar adequadament per mantenir l’homeostàsia de l’organisme (equilibri orgànic).

Com és una sessió d’osteopatia?

Una sessió d’osteopatia s’inicia sempre amb una anamnesi o entrevista, en aquesta la persona explica el motiu de consulta i junt amb l’osteòpata es fa un recorregut dels antecedents de salut de la persona per valorar aquells que puguin ser rellevants a l’hora del tractament d’osteopatia (tals com intervencions quirúrgiques, caigudes, funcionament dels diferents sistemes nerviós, respiratori, hormonal, vascular, inmunitari, digestiu, emocional…).

Aquesta primera part de la sessió ens serveix per conèixer-se mútuament terapeuta – pacient i es vehicula a través de la paraula i l’observació.

La segona part de la sessió passem a valorar la postura de la persona, com aquesta s’adapta a la bipedestació (postura de peu), el funcionament de l’eix crani – sacra, la mobilitat i plans de deslliçament de les diferents vísceres i òrgans així com dels diferents diafragmes. Per aquesta valoració poden utilitzar-se diferents test de mobilitat i test funcionals en funció del que l’osteòpata ha observat i del que el pacient ha explicat durant l’entrevista.

En la tercera part de la sessió l’osteòpata realitza el tractament osteopatic, on utilitzarà les tècniques més afins amb l’objectiu de restablir la mobilitat i l’equilibri, millorant l’homeostasia del pacient i per tant la capacitat d’adaptació al medi.

¿Què es pot tractar amb l’osteopatia?

Qualsevol persona, infant, nadó, adult o gent gran pot beneficiar-se d’una sessió d’osteopatia, ja que l’osteòpata adapta cada tractament osteopatic a la particularitat de cada persona.
Qualsevol patologia o disfunció es candidata a una milloria tractada des de l’osteopatia, ja que recordem que allibera les restriccions de mobilitat ja sigui vertebrals, sutures cranials, viscerals… acompanyant la reestructuració de l’equilibri múscul esquelètic, la lliure circulació de la informació nerviosa, el fluxe vascular i hormonal, i la funcionalitat d’òrgans i vísceres.

Així podrem tractar aspectes mecànics com lumbàlgies, cevicalgies, ciàtiques, plagiocefàlies, torticolis, regurgitacions, còlics del nadó, ptosis viscerals, hernies discals, de hiatus, acompanyar embaraç i post part, sinusitis, tendinitis, migranyes, dolors pre o menstruals, problemes d’ATM (articulació temporo mandibular), etc…

¿Quins problemes pot tractar la osteopatia?
 • Dolors articulars, musculars de coll, cintura, esquena
 • Artrosis
 • Problemes digestius
 • Migranyes
 • Marejos i vèrtigs
 • Problemes en l’articulació mandibular
 • Lesions esportives
 • Dolors postquirúrgics
 • Dolors en l’embaràs
 • Incontinència urinària
 • Ciàtiques
 • Lordosis, escoliosis, cifosis que comporten con dolorEssentia Centre Mèdic

Traumatologia

Servei de Traumatología a càrrec del Dr Joan Casanova Sallares, Metge Traumatoleg Llicenciat al Hospital Clínic de Barcelona.
Essentia Centre Mèdic

Psicologia

Maria Rosa Rodriguez

Universitat Autonoma de Barcelona 


Dolors Vilamitjana Carandell 

Llicenciada en Psicologia per la Universitat Oberta de Catalunya
Llicenciada Medicina Tradicional China a l’Escola Superior de Medicina tradicional China d’Amposta

Concepció de Ventós 

Llicenciada en Filosofia i Lletres en la secció de Psicologia

Dolors Román Garcia (Número de col·legiada 18636)

Llicenciada en Psicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona
diploma de Postgrau sobre Intervenció Educativa en l’aspectre autista i trastorns del desenvolupament per la Universitat de Girona
Psicòloga de Reconeixements mèdics

Essentia Centre Mèdic

Fisioterapia

Elisabeth Pagès Arjona
Col.legiat 6472

Mariagna Riasol Rodés
Col.legiat 9795

Ignasi Cabré Dachs
Col.legiat 5420

Principals serveis
 • Rehabilitació pre i post-quirúrgica
 • Tractaments traumatològics, reumatològics, lesions esportives,…
 • Massatges descontracturants / relaxants
 • Tractament del Dolor amb electroteràpia, ultrasò i magnetoteràpia.
 • Vendatge Neuromuscular
 • T.R.A.L: Teràpia Reequilibradora de l’Aparell Locomotor (mètode de recuperació funcional en casos de lesió a les extremitats inferiors)
Elisabeth Labrador Arjona (Número de col·legiada 6472)

Diplomada en Fisioteràpia per l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí de Salt (centre adscrit a l’Universitat de Girona). 2003-2006
Experiència en el camp de la traumatologia i geriatria.
Curs d’especialització en Reflexoteràpia a l’Escola Universitària de Fisioteràpia Garbí de Salt.
Diploma Oficial en Assistència Sanitària Immediata nivell II per la Creu Roja.
Curs de Primers Auxilis Psicològics en el trauma i de Destraumatització pels integrants dels equips d’emergència per Dipsalut.

Mariana Riasol Rodés (Número de col·legiada 9795)

Diplomada en Fisioteràpia per l’Escola Universitària Gimbernat i Tomàs Cerdà (UAB) de Sant Cugat del Vallès.
Formació de Tècniques Manuals d’Origen Osteopàtic per l’Escola del Concepte Osteopàtic.
Fisioteràpia conservadora i invasiva del sindrome de dolor miofascial, per Travell¬Simons, acreditat per la Comissió de Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Curs de Fibrolisis instrumental miofascial per Fisioformació acreditat pel consell Català de la Formació Continuada de les Professions Sanitàries.
Curs de Fisioteràpia en les alteracions viscerals, per Cos Global Fisioteràpia i Osteopatia.
Curs de Kinesiologia per Rehabmedic a Barcelona.
Essentia Centre Mèdic

Podología

Juan Lluís Sousa Balestégui (Número de col·legiat 838-17-0595)

Diplomat en Podologia en la Universitat Autònoma de Barcelona
Máster en Cirurgia i en Ortopodologia

Laura Bada Navarro ( Número de col·legiat 838081709)

Diplomada en Podologia en la Universitat Autònoma de Barcelona

Alba Calvo Montserrat ( Número de col.legiat 838081302)

Diplomada en Podologia en la Universitat Autònoma de Barcelona

Marta Elias Colomer

Diplomada en Podologia en la Universitat Autònoma de Barcelona

Carla Cuenca alvarez (Número de col.legiat 838081883)

Diplomada en Podologia en la Universitat Autònoma de Barcelona

Quiropodologia

Callositats, durícies i altres queratopaties
Ungles encarnades (onicocriptosis) i altres patologies de les ungles (engronsades, amb fongs, traumàtiques, amb tumoracions…)
Papil•lomes, Berrugues plantars
Suor excessiu i mal olor (hiperhidrosis i bromhidrosis)
Fongs (Micosis)
Clivelles, fissures i altres problemes de sequedat

Podologia Pediàtrica
Podologia Geriàtrica
Peu diabètic

Determinades alteracions del nostre organisme poden tenir repercussions importants en els peus, com és el cas de la Diabetis Mellitus. En aquests casos hem de tenir especial cura dels nostres peus i fer una bona prevenció per evitar lesions.

Biomecànica

Cada peu evoluciona, a nivell estructural i funcional, en funció de la dinàmica amb el seu gest característic propi o condicionat per la pràctica diària laboral o esportiva. Plantegem el tractament ortopodològic més adient per a cada cas.

Ortopodologia

Aplicant la combinació adequada dels materials més innovadors en el camp de la ortopèdia del peu, aconseguim suports plantars lleugers i de poc gruix. Els dissenyem i apliquem de forma personalitzada.